Khai giảng Lớp Thời gian Lịch học
10/6 Sơ cấp 1 18h00 – 19h30 Thứ 2 – 4- 6
13/6 Sơ cấp 1 18h00 – 20h00 Thứ 3 – 5
22/6 Sơ cấp 1 8h00 -10h00 Thứ 7 – CN
24/6 Sơ cấp 2 18h00 – 20h00 Thứ 3 – 5
28/6 Sơ cấp 2 18h00 – 19h30 Thứ 2 – 4- 6
25/6 Sơ cấp 3 18h00 – 20h00 Thứ 3 – 5
29/6 Sơ cấp 3 8h00 -10h00 Thứ 7 – CN
15/6 Trung cấp 1 18h00 – 19h30 Thứ 2 – 4- 6
19/6 Trung cấp 1 14h00 – 16h00 Thứ 7 – CN

Tháng 6 này, DS sẽ khai giảng 9 lớp học ở các trình độ

– Sơ cấp 1 (3 lớp)
– Sơ cấp 2 (2 lớp)
– Sơ cấp 3 (2 lớp
– Trung cấp 1, 2
Với lịch học đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng học viên

DS Center

Địa chỉ: Số 6, Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0961 829 366
Website: http://dscenter.vn/

Khai giảng Lớp Thời gian Lịch học 10/6 Sơ cấp 1 18h00 – 19h30 Thứ 2 – 4- 6 13/6 Sơ cấp 1 18h00 – 20h00 Thứ 3 – 5 22/6 Sơ cấp 1 8h00 -10h00 Thứ 7 – CN 24/6 Sơ cấp 2 18h00 – 20h00 Thứ 3 – 5 28/6 Sơ cấp 2…

Tags: Lịch khai giảng tiếng Hàn tháng 6/2019