Sơ cấp 1

– Học bảng chữ cái, hệ thống nguyên âm, phụ âm

– Học theo các chủ đề:

+ Giới thiệu: Chào hỏi, giới thiệu bản thân

+ Trường học: Nói về tên đồ vật, giới thiệu trường học

+ Sinh hoạt hàng ngày: Nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, những điều mình thích

+ Ngày và thứ: Hiểu được ngày và thứ, cách tính thời gian

+ Công việc trong ngày: Nói về thời gian, nói về công việc trong ngày

+ Cuối tuần: Diễn đạt quá khứ và hiện tại, đưa ra yêu cầu

+ Mua hàng: Mua hàng, nói điều mình mong muốn

+ Thức ăn: Đặt món ăn, yêu cầu, gọi món ăn

+ Nhà cửa: Mời khách và hướng dẫn đường đi

+ Gia đình: Giới thiệu gia đình, cung cấp thông tin, nhận thông tin

Sơ cấp 2

– Thời tiết: Các biểu hiện thời tiết, nói về kế hoạch của mình

– Điện thoại: Gọi điện thoại, nói mục đích

– Sinh nhật: Chúc mừng, giải thích lý do

– Sở thích: Nói về cái mình có thể làm được, nói về sở thích

– Giao thông: Nói về sinh hoạt hàng ngày, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng

– Gặp gỡ: Thăm hỏi, giới thiệu về người khác

– Hẹn gặp: Hẹn gặp, xin phép làm một việc gì đó

– Mua sắm: Cách nói khi mua đồ, cách nói so sánh

– Bệnh viện: Cách nói về triệu chứng của bệnh, cách nói thể hiện sự bắt buộc

– Thư tín: Cách chuyển lời thăm hỏi và lấy thông tin

Sơ cấp 3

– Giao thông: Cách xác nhận, chỉ đường

– Điện thoại: Để lại tin nhắn qua điện thoại, đặt chỗ trước

– Phim ảnh: Khuyên nhủ, biểu lộ cảm xúc

– Ngày nghỉ: Nói về nguyện vọng và mục đích của bản thân

– Ngoại hình: Cách miêu tả, giải thích lý do

– Du lịch: Cách nói về kinh nghiệm và cho lời khuyên

– Nơi công cộng: Cấm đoán, xin lỗi

– Đô thị: Phỏng đoán và giả định

– Kế hoạch: Nói về kế hoạch, thông tin cá nhân

– Cuộc sống tại Hàn Quốc: Tìm thông tin, tìm nhà

Đăng ký ngay

 

 

Sơ cấp 1 – Học bảng chữ cái, hệ thống nguyên âm, phụ âm – Học theo các chủ đề: + Giới thiệu: Chào hỏi, giới thiệu bản thân + Trường học: Nói về tên đồ vật, giới thiệu trường học + Sinh hoạt hàng ngày: Nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, những…