1. Trung cấp 1

– Sinh hoạt ở trường học: Giới thiệu, giải thích, lên kế hoạc

– Quan hệ con người: Thăm hỏi, nhờ cậy, từ chối

– Sức khỏe: Khuyên, giới thiệu, tư vấn

– Mua sắm: Bày tỏ bất mãn, xin lỗi, yêu cầu

– Nấu ăn: Nói về cách nấu ăn, miêu tả vị món ăn, đưa ra đề nghị

– Ngân hàng: Nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin, kiểm tra lại thông tin

– Tính cách: Miêu tả, khen ngợi, cảm thán

– Sai sót: Giải thích, xin lỗi, an ủi

– Chuyển nhà: Nhờ giúp đỡ, sử dụng dịch vụ chuyển nhà, nguyện vọng

– Du lịch: Hỏi thông tin, đặt trước, thể hiện mục đích, giới thiệu

  1. Trung cấp 2

– Sự lo lắng: Tư vấn, khuyên, khích lệ

– Internet: Viết e-mail, khuyên, tìm thông tin

– Hi vọng: Giải thích, thể hiện hy vọng, thể hiện ý chí

– Phim điện ảnh và phim truyền hình: Nói về điều mình thích và không thích, đồng ý,

phản đối

– Phép tắc và quy tắc: Khuyến cáo, thể hiện nghĩa vụ, thuyết phục

– Thịnh hành: Khuyên, nói lên ý kiến, giải thích đặc trưng

– Việc nhà: Xác nhận sự thật, giải thích, khuyên

– Tình cảm: Miêu tả tình cảm, nói lên kinh nghiệm, cảm thán

– Thông tin sinh hoạt: Trao đổi thông tin, giới thiệu, tiến cử, giải thích

– Xin việc: Tư vấn, bàn bạc, tìm hiểu thông tin, chúc mừng